Swachh Vidyalaya, Swachh Bharat Contest

Baskar (Jalandhar edition) 10-01-2016

Patiala Baskar – 09-01-2016

Ajit Mohali – 09-01-2016

The Tribune – 12-01-2016